Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Obwiesz­czenie łowieckie

Bur­mistrz Pako­ści podaje do publicz­nej wiadomo­ści infor­macje o ter­minie roz­poczęcia i zakoń­czenia oraz miej­scu polowania zbiorowego organizowanego przez koło łowieckie.

pdfTreść obwiesz­czenia 254.25 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD