Twój urząd

Od dzisiaj zgłaszamy propozycje do budżetu obywatelskiego

Przy­pominamy, że od dziś można zgłaszać swoje pomysły na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.


W trzeciej edycji do dys­pozycji miesz­kań­ców jest 200 tys. złotych. Projekty można zgłaszać od 27 maja 2019 r. do 12 lipca 2019r.

Należy przy­po­mnieć, że for­mularz zgłoszeniowy oraz listę z pod­pisami miesz­kań­ców wspierających inicjatywę (min. 8 pod­pisów miesz­kań­ców, bez zgłaszającego) można wysłać w for­mie skanu na adres: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript., prze­kazać pocztą na adres: Urząd Miej­ski w Pako­ści, ul. Rynek 4, 88170 Pakość (o zachowaniu ter­minu decyduje data stem­pla pocz­towego), wrzucić w for­mie papierowej do urn wystawionych w budyn­kach poniż­szych instytucji, w godzinach ich pracy:
- Urząd Miej­ski w Pako­ści, ul. Rynek 4,
- Ośrodek Kul­tury i Turystyki w Pako­ści, ul. Św. Jana 12,
- Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej w Pako­ści, ul. Bar­ciń­ska 11,
- Świetlica wiej­ska w Radłowie,

lub złożyć poprzez plat­formę kon­sul­tacyjną: https://​pakosc​.kon​sul​tacjejst​.pl/​b​u​d​z​e​t​-​o​b​y​w​a​t​e​l​s​k​i .

Czekamy na Twoje propozycje!

pdfFor­mularz136.84 KB

pdfLista osób popierających112.55 KB

Bez tytulu

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD