Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Odwiedziliśmy plac budowy

Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń odwiedził w dniu dzisiej­szym plac budowy drogi wojewódz­kiej nr 255 relacji Pakość-​Strzelno.

Aktual­nie przy przejeź­dzie kolejowym na ulicy Jan­kow­skiej wykonywany jest prze­wiert w celu połączenia odcin­ków sieci kanalizacji desz­czowej ulic Jan­kow­skiej i Lipowej. Jed­nocześnie wzdłuż ulicy Jan­kow­skiej wykonywanych jest szereg odwod­nień desz­czowych. Prace mogą być prze­prowadzane dzięki sprzyjającym warun­kom atmos­ferycz­nym.

Prace prowadzą firmy „Odwod­nienie” z Białych Błót oraz Inodrog z Inowrocławia.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD