Twój urząd

Oferta pracy

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści poszukuje osoby na stanowisko pracy: Opiekunka osób star­szych. Zakres obowiąz­ków na stanowisku pracy – usługi opiekuń­cze i pielęgnacyjne w domu chorego, w tym na terenach wiejskich.

Rodzaj umowy – umowa zlecenie.
Stawka godzinowa – 12,00 zł za godzinę + zwrot kosz­tów dojazdu do klienta poza miasto Pakość.
Moż­liwy ter­min roz­poczęcia pracy – 2 listopada 2016 r.
Inne infor­macje dotyczące stanowiska pracy – zmienny wymiar godzin pracy, praca rów­nież w godzinach popołu­dniowych i w dni wolne od pracy.

Warunek konieczny – posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własnego samochodu.

Osoby zain­teresowane pracą w charak­terze Opiekunki osób star­szych proszone są o składanie ofert w sekretariacie Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści – pokój nr 6, w dniach pracy: od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania.
Szczegółowe infor­macje dotyczące ww. oferty udziela Kierow­nik Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści – Pani Katarzyna Kurow­ska pod nr tel. 052 359 01 22.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD