Twój urząd

Ogłoszenie Bur­mistrza Pako­ści ws. otwar­tego kon­kursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu w 2020r.

Bur­mistrz Pako­ści ogłasza otwarty kon­kurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu w 2020 r. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tre­ścią ogłoszenia.

pdfOtwarty kon­kurs139.85 KB

pdfWzór oferty158.53 KB