Twój urząd

Ogłoszenie kon­kur­sów na stanowiska dyrektorów

Bur­mistrz Gminy Pakość ogłasza kon­kursy na stanowiska dyrektorów:

  1. Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści, ul. Błonie 2, 88170 Pakość;
  2. Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści, ul. Szkolna 44, 88170 Pakość;
  3. Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu, Kościelec 44, 88170 Pakość;
  4. Przed­szkola Publicz­nego w Pako­ści, ul. św. Jana 14, 88170 Pakość;

    dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość.

treść ogłoszenia…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD