Ogłoszenie z dnia 1 sierp­nia 2018 r.

zamówienie na: sprzedaż lokalu użyt­kowego nr I, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pako­ści, prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Pań­stwa nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w Pako­ści przy ul. Fabrycz­nej (obręb Rybitwy) oraz nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w m. Węgierce gm. Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość.
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.22.6.2018.NF
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 31 sierp­nia 2018 14:00.

pdfOgłoszenie o prze­targu252.17 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD