Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ogłoszenie z dnia 03.09.2018 r.

zamówienie na: sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, zabudowanej budyn­kiem miesz­kal­nym, jed­norodzin­nym, położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyń­skiego 36 w Pako­ści, sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość oraz nie­ruchomo­ści lokalowej nr 3 o powierzchni 54,02 m2, położonej w budynku wielorodzin­nym przy ul. Szerokiej 12 w Pako­ści, stanowiących własność Gminy Pakość.
zamawiający: Gmina Pakość

tryb zamówienia: II i III publiczny prze­targ pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.13.8.2018.NF
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 5 paź­dzier­nika 2018 14:00

czytaj więcej…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD