Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ogłoszenie z dnia 08.09.2016 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych: w Pako­ści przy ul. Mikołaja, oznaczonych jako dz. nr 419/​1 i 419/​2, w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 13/​13 i 13/​16 oraz w Pako­ści przy ul. Radłow­skiej, oznaczonej jako dz. nr 53/​2.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ pisemny nieograniczony, I publiczny prze­targ pisemny ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.24.3.2016.NF
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 7 paź­dzier­nika 2016 14:00

treść ogłoszenia…

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD