Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ogłoszenie z dnia 11.10.2016 r.

zamówienie na:
sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Pań­stwa nie­ruchomo­ści grun­towej oznaczonej jako dz. nr 105/​40, położonej przy ul. Fabrycz­nej w Pako­ści (ewiden­cyj­nie Rybitwy), dzier­żawę nie­ruchomo­ści grun­towych, oznaczonych jako działka nr 2/​2 i 2/​3, położonych przy ul. Topolowej w Pako­ści, stanowiących własność Skarbu Pań­stwa, w użyt­kowaniu wieczystym Gminy Pakość, z prze­znaczeniem na cele rol­nicze oraz sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Pań­stwa nie­ruchomo­ści grun­towej oznaczonej jako dz. nr 3/​162, położonej przy ul. Ino­wrocław­skiej w Pakości.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ pisemny nieograniczony, II publiczny prze­targ pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.25.3.2016.NF
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 9 listopada 2016 15:00

treść ogłoszenia…

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD