Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ogłoszenie z dnia 15.09.2016 r.

zamówienie na:
sprzedaż lokalu użyt­kowego nr I, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pako­ści; sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Pań­stwa nie­ruchomo­ści grun­towej oznaczonej jako dz. nr 3/​179, położonej przy ul. Ino­wrocław­skiej w Pako­ści oraz dzier­żawę nie­ruchomo­ści grun­towej, oznaczonej jako działka nr 25/​1, położonej w m. Gieb­nia gm. Pakość, z prze­znaczeniem na cele rolnicze.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II publiczny prze­targ pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.19.3.2016.NF
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 14 paź­dzier­nika 2016 14:00

treść ogłoszenia…

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD