Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ogłoszenie z dnia 15 lipca 2020 r.

zamówienie na:
dzier­żawę czę­ści nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w Pako­ści przy ul. Ino­wrocław­skiej, oznaczonej jako dz. nr 2/​3, stanowiącej własność Skarbu Pań­stwa, w użyt­kowaniu wieczystym Gminy Pakość
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6845.17.3.2020.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 25 sierp­nia 2020 09:00

czytaj więcej…

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD