Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ogłoszenie z dnia 16.05.2016 r.

zamówienie na:
dzier­żawę nie­ruchomo­ści grun­towej, oznaczonej jako działka nr 25/​1, położonej w m. Gieb­nia gm. Pakość, z prze­znaczeniem na cele rol­nicze oraz sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej zabudowanej oznaczonej jako dz. nr 53/​25 stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość.
zamawiający:
Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ pisemny nieograniczony, II publiczny prze­targ pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.8.1.2016.NF
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 13 czerwca 2016 14:00

treść ogłoszenia

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD