Ogłoszenie z dnia 16 września 2021 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w m. Gieb­nia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/​5, stanowiącej własność Gminy Pakość
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: IV publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.9.8.2021.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 24 listopada 2021 09:00

treść ogłoszenia…