Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ogłoszenie z dnia 17 stycz­nia 2022 r.

zamówienie na:
dzier­żawę nie­ruchomo­ści grun­towych położonych w m. Gieb­nia gm. Pakość, oznaczonych jako: dz. nr 25/​1, dz. nr 27/​5 oraz dz. nr 27/​6, stanowiących własność Gminy Pakość
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6845.2.1.2022.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 18 lutego 2022 09:00

Treść ogłoszenia…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD