Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ogłoszenie z dnia 18.11.2019 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, położonych w Pako­ści przy ul. Bar­ciń­skiej, oznaczonych jako dz. nr 33/​3 i 33/​5, stanowiących własność Gminy Pakość
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.23.13.2019.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 2 stycz­nia 2020 09:00

czytaj więcej…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD