Ogłoszenie z dnia 19.10.2017 r.

zamówienie na:
sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Pań­stwa nie­ruchomo­ści grun­towej położonej przy ul. Ino­wrocław­skiej w Pako­ści, oznaczonej jako dz. nr 3/​162 oraz sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 13/​13 i 13/​16.
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.10.3.2017.NF
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 17 listopada 2017 14:00

treść ogłoszenia…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD