Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ogłoszenie z dnia 21 kwiet­nia 2022 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej nr 7 położonej w budynku nr 71 w m. Kościelec, gm. Pakość, stanowiącej własność Gminy Pakość oraz sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych położonych w m. Wielowieś, gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 46/​1 i 46/​2, stanowiących własność Gminy Pakość
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony i II publiczny prze­targ ustny ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.7.2022.M.M.
war­tość: — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 24 maja 2022 09:00

Treść ogłoszenia…

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD