Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ogłoszenie z dnia 23.01.2019 r.

zamówienie na:
najem lokalu użyt­kowego nr 3, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Ino­wrocław­skiej 12 d w Pako­ści oraz dzier­żawę nie­ruchomo­ści grun­towej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Węgierce gm. Pakość.
zamawiający: Gmina Pakość

tryb zamówienia: I publiczny prze­targ pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6845.1.1.2019.MM
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 22 lutego 2019 14:00

czytaj więcej…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD