Ogłoszenie z dnia 25.07.2017 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w Pako­ści przy ul. Błonie — dz. nr 59/​4
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II publiczny prze­targ pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.9.3.2017.NF
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 25 sierp­nia 2017 godz. 14:00

treść ogłoszenia…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD