Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ogłoszenie z dnia 29.01.2019 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej przy ul. Szkol­nej w Pako­ści, nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w m. Woj­dal gm. Pakość, nie­ruchomo­ści grun­towej, zabudowanej budyn­kiem magazynowo-​składowym, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej przy ul. Myśliw­skiej 3 w m. Łącko gm. Pakość oraz nie­ruchomo­ści grun­towej, zabudowanej budyn­kiem miesz­kal­nym, jed­norodzin­nym, położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyń­skiego 36 w Pako­ści, stanowiących własność Gminy Pakość.
zamawiający: Gmina Pakość

tryb zamówienia: I i III publiczny prze­targ pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.15.1.2019.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 1 marca 2019 14:00

czytaj więcej…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD