Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ogłoszenie z dnia 29.05.2018 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, zabudowanej budyn­kiem miesz­kal­nym, jed­norodzin­nym, położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyń­skiego 36 w Pako­ści, sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, położonych w m. Woj­dal i Wielowieś gm. Pakość oraz nie­ruchomo­ści lokalowej nr 3 o powierzchni 54,02 m2, położonej w budynku wielorodzin­nym przy ul. Szerokiej 12 w Pako­ści, stanowiących własność Gminy Pakość.
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I i II publiczny prze­targ pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.13.4.2018.NF
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 29 czerwca 2018 14:00

czytaj więcej…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD