Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ogłoszenie z dnia 29.08.2019 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, położonych w Pako­ści przy ul. Bar­ciń­skiej, oznaczonych jako dz. nr 33/​3 i 33/​5, sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, położonych w Pako­ści przy ul. Błonie, oznaczonych jako dz. nr 61/​21, 61/​22, 61/​23, 61/​24 i 61/​25 oraz sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w m. Lud­kowo gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 91/​3, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.23.7.2019.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 1 paź­dzier­nika 2019 10:00

czytaj więcej…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD