Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ogłoszenie z dnia 3 listopada 2020 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, położonych w Pako­ści przy ul. Topolowej, oznaczonych jako dz. nr 2/​43, 2/​45 oraz 2/​47, stanowiących własność Skarbu Pań­stwa, w użyt­kowaniu wieczystym Gminy Pakość
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.6.7.2020.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 8 grud­nia 2020 09:00

treść ogłoszenia…

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD