Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ogłoszenie z dnia 5 sierp­nia 2020r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, położonej w Pako­ści przy ul. Ino­wrocław­skiej, oznaczonych jako dz. nr 3/​162 oraz 3/​161, stanowiących własność Skarbu Pań­stwa, w użyt­kowaniu wieczystym Gminy Pakość
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.7.6.2020.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 8 paź­dzier­nika 2020 09:00

Ogłoszenie

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD