Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Organizacja ruchu dla dróg gminnych

W związku z trwającą procedurą dotyczącą wprowadzenia stałej organizacji ruchu dla dróg gmin­nych nr 1518841C – ul. Powstań­ców Wiel­kopol­skich oraz nr 151842C – ul. Słoneczna infor­mujemy o moż­liwo­ści zapoznania się z projek­tem planu oznakowania przed­miotowych dróg.

Celem opracowania jest zapew­nienie bez­pieczeń­stwa i ustalenia zasad organizacji ruchu. Ewen­tualne uwagi do przed­stawionych projek­tów można składać w for­mie pisem­nej w siedzibie tut. Urzędu do 18 paź­dzier­nika 2019 r.

pdfOrganizacja Ruchu1.00 MB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD