Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Organizacja ruchu dla drogi powiatowej

W związku z trwającą procedurą dotyczącą wprowadzenia stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej nr 2347C relacji Gąsawa – Obudno – Słaboszewo – Pakość infor­mujemy o moż­liwo­ści zapoznania się z projek­tem planu oznakowania przed­miotowej drogi.


Celem opracowania jest bez­pieczny dojazd dzieci do szkół. Ewen­tualne uwagi do przed­stawionych projek­tów można składać w for­mie pisem­nej w siedzibie tut. Urzędu do 23 maja 2019 r.

pdfProjekt organizacji ruchu1.13 MB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD