Twój urząd

Ostrzeżenie firmy Eltel Networks

W naj­bliż­szym czasie na terenie Gminy Pakość prowadzone będą działania firmy Eltel Networks w sprawie budowy linii elek­troener­getycz­nej 400 kV Jasiniec — Pąt­nów.
W związku z powyż­szym firma prze­strzega przed nie­uczciwymi działaniami firm nie posiadających stosow­nych upo­waż­nień, którzy oferują pomoc w uzyskaniu lub powięk­szeniu wynagrodzenia.

Szczegóły w załączonym piśmie.

Pismo firmy Eltel Networks

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD