Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Pakoska mistrzyni uhonorowana

Doceniając trud i pracę włożoną w osiągnięcia spor­towe w dys­cyplinie Nor­dic Wal­king Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń po wczoraj­szej sesji Rady Miej­skiej wręczył list gratulacyjny, kwiaty oraz puchar p. Elż­biecie Wojciechowskiej.

- Ser­decz­nie gratuluje znakomitych osiągnięć spor­towych, a w szczegól­no­ści zdobycia tytułu mistrzostwa Europy w pół­maratonie oraz zawodach 11 km w Nor­dic Wal­king. Jestem bar­dzo dumny i wdzięczny, że god­nie Pani reprezen­tuje miesz­kań­ców Pako­ści. Życzę dobrego zdrowia i pomyśl­no­ści oraz speł­nienia marzeń i realizacji swoich planów – powiedział bur­mistrz Zyg­munt Groń.

Życzenia złożyli rów­nież Radni Rady Miej­skiej z prze­wod­niczącym na czele.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD