Twój urząd

Pismo do miesz­kań­ców ul. 21 stycznia

W związku z wej­ściem w życie ustawy z dnia 1 kwiet­nia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitar­nego przez nazwy budowli, obiek­tów i urządzeń użytecz­no­ści publicz­nej Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal zwraca się z prośbą do miesz­kań­ców ulicy 21 stycz­nia o przed­stawienie propozycji nowej nazwy ulicy. Prosimy o zapoznanie się z pismem.

Pismo do miesz­kań­ców ul. 21 stycz­nia w Pakości

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD