Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Pomoc dla osób star­szych, samotych i z nie­peł­nospraw­no­ściami — ważne numery telefonów

Szanowni Pań­stwo,
Przy­pominamy, że w związku zagrożeniem zakażenia wirusem COVID19, w trosce o dobro miesz­kań­ców naszej gminy, od 15 marca br. funk­cjonuje pomoc dla osób star­szych, samot­nych oraz z nie­peł­nospraw­no­ściami, którzy z waż­nego powodu nie mogą samodziel­nie wyjść z domu aby dokonać zakupów (sklepy spo­żyw­cze, drogerie, apteki).

Pomoc organizowana jest przez Urząd Miej­ski w Pako­ści, Ośrodek Kul­tury i Turystyki w Pako­ści oraz Stowarzyszenie Firm Miasta i Gminy Pakość.

Poniżej wskazujemy numery telefonów, pod które należy dokonywać zgłoszeń:
- 602 496 286 – OKiT w Pako­ści,
- 690 006 157 – Stowarzyszenie Firm,
- 606 281 877UM w Pako­ści,
- 52 566 60 72UM w Pakości.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD