Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Powiat realizuje inwestycje w naszej gminie

Dzięki władzom Powiatu Ino­wrocław­skiego oraz Zarządowi Dróg Powiatowych w Ino­wrocławiu na terenie Gminy Pakość realizowane są dwie inwestycje.

W miej­scowo­ści Dziar­nowo trwa remont drogi powiatowej nr 2555C. Na odcinku o długo­ści 500 m położona została mieszanka mineralno-​asfaltowa, a pobocza utwar­dzono kruszywem.
Natomiast w cen­trum Kościelca na odcinku 170 m trwają prace przy wymianie nawierzchni chod­nika wraz z wykonaniem zjaz­dów do posesji.

Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń wraz z miesz­kań­cami Dziar­nowa oraz Kościelca ser­decz­nie dziękują staro­ście Wiesławie Paw­łow­skiej oraz Zarządowi Dróg Powiatowych w Ino­wrocławiu za realizowane inwestycje.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD