Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

PROBLEMY Z ZAKOŃ­CZENIEM PRZE­BUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Dzisiaj potwier­dzone zostały infor­macje o wypowiedzeniu przez firmę KOBYLAR­NIA umowy zawar­tej z Samorządem Wojewódz­twa Kujaw­sko – Pomor­skiego na prze­budowę drogi nr 255. Władze Pako­ści nie­zwłocz­nie inter­weniowały w tej sprawie u Pana Piotra Cał­bec­kiego – Mar­szałka Wojewódz­twa. Poniżej przed­stawiamy pismo prze­kazane władzom wojewódzkim.

Pismo Marszaek

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD