Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Projekt roz­porządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopusz­czal­nych poziomów pól elek­tromagnetycz­nych w środowisku

Zachęcamy do zapoznania się z projek­tem roz­porządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopusz­czal­nych poziomów pól elek­tromagnetycz­nych w środowisku.

Szczegóły pod adresem https://​legislacja​.rcl​.gov​.pl/​p​r​o​j​e​k​t​/​12327201​/​k​a​t​a​l​o​g​/​12641417​#​12641417

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD