Twój urząd

Prosimy o zapoznanie się z projek­tem planu oznakowania ulicy Różanej

W związku z trwającą procedurą dotyczącą wprowadzenia stałej organizacji ruchu dla drogi gmin­nej nr 151843C – ul. Różana infor­mujemy o moż­liwo­ści zapoznania się z projek­tem planu oznakowania przed­miotowej drogi.

Celem opracowania jest zapew­nienie bez­pieczeń­stwa i ustalenia zasad organizacji ruchu. Ewen­tualne uwagi do przed­stawionego projektu można składać w for­mie pisem­nej w siedzibie tut. Urzędu bądź na adres e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript. do 12 listopada 2021r.

pdfProjekt planu oznakowania drogi gmin­nej — ulicy Różanej2.77 MB