Twój urząd

Prze­kazanie terenu Stacji Uzdat­niania Wody

W dniu 25 września 2019r. odbyło się Nad­zwyczajne Zgromadzenie Wspól­ników Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych Spółka z o.o., pod­czas którego Gmina Pakość reprezen­towana przez Bur­mistrza Zyg­munta Gronia prze­kazała apor­tem grunty, budynki oraz wyposażenie Stacji Uzdat­niania Wody przy ul. Jan­kow­skiej w Pako­ści oraz w m. Kościelec.

20190925 121251

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD