Twój urząd

Przyjęto Gminny Program Rewitalizacji na lata 20162024

Uchwałą nr XXIII/​247/​2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. Rada Miej­ska w Pako­ści przyjęła Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 20162024.

treść programu…

rewitalizacja