Twój urząd

Przy­pominamy o zgłaszaniu projek­tów do Budżetu Obywatelskiego

Przy­pominamy, że do 15 czerwca br. trwa składanie wniosków w ramach Budżetu Obywatel­skiego Gminy Pakość 2019. Tegoroczna pula pieniędzy, jaka zostanie prze­znaczona na wybrane zadania to 200 tysięcy złotych.

Zgłoszenie propozycji zadania do budżetu obywatel­skiego następuje na for­mularzu zgłoszeniowym wraz z dołączoną listą z pod­pisami co naj­mniej 15 miesz­kań­ców, popierających daną propozycję.

Szczegółowe infor­macje oraz for­mularz zgłoszeniowy dostępne pod lin­kiem: www​.pakosc​.pl/​b​u​d​z​e​t​-​o​b​y​w​a​t​e​l​s​k​i​/

bo2019

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD