Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Punkt Kon­sul­tacyjny ds. uzależ­nień wznawia swoją działalność

Od dnia 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) wznawia działal­ność Punkt Kon­sul­tacyjny ds. uzależ­nień wg. dotych­czasowego har­monogramu z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Poniedziałek — 14.1016.10 (psycholog),
Wtorek — 13.3015.30 (ds. nar­komanii), 16.3019.30 (ds. alkoholizmu),
Środa — 14.0016.30 (grupa wspar­cia),
Czwar­tek — 13.3016.00 (pomoc indywidualna), 16.0019.00 (ds. alkoholizmu),
Piątek — 14.0017.00 (ds. uzależ­nień).
E — mail — Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.

Kon­takt:
Urząd Miej­ski w Pako­ści — Gminna Komisja Roz­wiązywania Problemów Alkoholowych tel. 52 566 60 83, Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript..

Zasady zachowania reżimu sanitar­nego w Punk­cie Kon­sul­tacyj­nym ds. uzależ­nień w Pakości:

1. Zasłaniamy usta i nos,
2. Prze­bywamy w rękawicz­kach bądź spryskujemy dłonie środ­kiem dezyn­fekującym,
3. Zachowujemy bez­pieczny dystans 2 metrów odległo­ści od innych,
4. Składamy stosowne oświad­czenie,
5. Każ­dorazowo po wizycie klienta, przed wizytą kolej­nego czy­ścimy środ­kiem dezyn­fekującym blat stołu, klamki i inne przed­mioty używane pod­czas wizyty.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD