Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Rekrutacja do Domu Dzien­nego Pobytu Bursz­tynowy Senior

Dom Dzien­nego Pobytu — Bursz­tynowy Senior ul. Jacew­ska 164 w Ino­wrocławiu zaprasza osoby potrzebujące wspar­cia w codzien­nym funk­cjonowaniu do skorzystania z oferty pobytu w Dzien­nym Domu Pobytu (DDP).

Wojewódzki Związek Rol­ników Kółek i Organizacji Rol­niczych w Byd­gosz­czy w part­ner­stwie z Powiatem Ino­wrocław­skim prowadzi Dom Dzien­nego Pobytu przy ul. Jacew­skiej 164 w Ino­wrocławiu, w którym od 1 sierp­nia 2022r. roz­poczyna działal­ność II Tur­nusu dla Seniorów (60+ kobiety; 65+ męż­czyźni) oraz osób z orzeczoną nie­peł­nospraw­no­ścią — bez określenia wieku. Tur­nus trwa 5,5 miesiąca.

Dla kogo?
Osoby potrzebujące wspar­cia w codzien­nym funk­cjonowaniu zamiesz­kujące gminy: Dąbrowa Biskupia, Gniew­kowo, Ino­wrocław, Janikowo, Pakość, Krusz­wica, Rojewo, Złot­niki Kujaw­skie.

REKRUTACJA UCZEST­NIKÓW W RAMACH II TUR­NUSU TRWA DO 29.07.2022r.

Dom Dzien­nego Pobytu — Bursz­tynowy Senior” dys­ponuje pomiesz­czeniami przy­stosowanymi do rehabilitacji, terapii grupowej, spo­tkań indywidual­nych oraz świetlicą o powierzchni ok 180 m2.
- Wszyst­kie pomiesz­czenia dostosowane są do potrzeb osób nie­peł­nospraw­nych, z trud­no­ściami do poruszaniu się.
- Usługi opiekuń­cze oraz specjalistyczne (terapeutyczne, rehabilitacyjne) świad­czy per­sonel wysoko wykwalifikowany.
- W projek­cie prze­widziano wspar­cie dla opiekunów fak­tycz­nych osób potrzebujących wspar­cia w codzien­nym funkcjonowaniu.

Gdzie uzyskać więcej infor­macji?
KON­TAKT – Wojewódzki Związek Rol­ników, Kółek i Organizacji Rol­niczych ul. Jacew­skiej 164 w Ino­wrocławiu:
52 357 3002 Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.
512846269 Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.
oraz na stronie www​.kol​karol​nicze​-byd​goszcz​.pl/​c​a​t​e​g​o​r​y​/​d​d​p​b​s​/


pdfRegulamin rekrutacji827.66 KB

pdfFor­mularz zgłoszeniowy dla uczest­nika709.30 KB

pdfFor­mularz zgłoszeniowy dla opiekuna fak­tycz­nego600.71 KB

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD