Twój urząd, infor­macje dla petenta

Rewitalizacja Gminy Pakość — kon­sul­tacje społeczne

Dnia 1 grud­nia 2016 r. o godz. 13.00 oraz 8 grud­nia 2016 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści (sala nr 17, I piętro) odbędą się spo­tkania kon­sul­tacyjne w sprawie projektu Gmin­nego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Zapraszamy wszyst­kich zain­teresowanych na spotkanie.

Biuletyn Informacji Publicznej

logo epuap

logo rzeka

Plan Pakości

ocen urzad 189

logo LGD