Twój urząd

Roz­poczęcie prac na drodze 255

W ramach zadania „Prze­budowa i roz­budowa drogi wojewódz­kiej nr 255 Pakość-​Strzelno od km 0+005 do km 21+910 Etap I– Roz­budowa drogi wojewódz­kiej nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł 2,215 km” firma Kobylar­nia roz­poczęła prace na odcinku od tamy do tzw. małej obwodnicy.

Ruch na remon­towanym odcinku odbywa się wahadłowo i sterowany jest sygnalizacją świetlną. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD