Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Roz­poczną się utrud­nienia na ul. Kwiatowej i Polnej

Jak infor­muje Przed­siębior­stwo ATA-​TECHNIK z Budzynia, realizujące zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji desz­czowej, sanitar­nej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość” do dnia 29 lipca br. planowane jest zakoń­czenie robót w m. Jankowo.

W dniach 15 sierp­nia br. nastąpi prze­wóz sprzętu oraz studni betonowych. Od 8 sierp­nia br. roz­poczną się prace na ulicy Kwiatowej, natomiast od 10 sierp­nia na ulicy Polnej.
Za utrud­nienia przepraszamy!

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD