Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Roz­strzygnięcie kon­kursu ofert na wykonanie zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu na rzecz gminy Pakość

Bur­mistrz Pako­ści infor­muje, iż w wyniku roz­strzygnięcia w dniu 6 marca 2015 r. kon­kursu ofert na wykonanie zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu na rzecz gminy Pakość do finan­sowego wspar­cia zostały zakwalifikowane oferty złożone przez:

  • Międzysz­kolny Uczniow­ski Klub Spor­towy „SOKÓŁ” w Pako­ści z siedzibą w Pako­ści, ul. Szkolna 44 – w kwocie 26.500
  • Miejsko-​Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Spor­towe w Pako­ści – w kwocie 50.000
  • Klub Spor­towy „Notecianka” z siedzibą w Pako­ści, ul. Jan­kow­ska 12 – w kwocie 130.000
  • Ludowy-​Uczniowski Klub Spor­towy w Kościelcu z siedzibą Kościelec 125 – w kwocie 1000
  • Yacht Klub Ino­wrocław z siedzibą w Ino­wrocławiu, ul. Al. Okrężna 79 – w kwocie 2500
  • Stowarzyszenie Roz­woju Sołec­twa Wielowieś w Gminie Pakość – w kwocie 5000

Bur­mistrz Pako­ści
Wiesław Koń­czal

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD