Twój urząd

Ruszyły prace przy budowie ścieżki pieszo-​rowerowej

poziom kolor.jpeg
Gmina Pakość roz­poczęła realizację zadania pn. „Budowa rekreacyj­nej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy — Wielowieś”.

Ścieżka pieszo-​rowerowa o długo­ści 1321 m i szeroko­ści 2,5 m, zlokalizowana będzie wzdłuż drogi powiatowej nr 2507C. Nawierzch­nia wykonana zostanie z asfaltu, obramowana obrzeżem betonowym. Prace wykonuje firma DOMBRUK Paweł Domagała z Januszkowa.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD