Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Spacerem po inwestycjach

Na terenie gminy Pakość realizowanych jest aktual­nie kilka zadań inwestycyj­nych — w róż­nym stop­niu zaawansowania.

Jedna zmierza ku koń­cowi, inna dopiero co się roz­poczęła, a nie­bawem, bo w paź­dzier­niku, roz­pocz­nie się kolejna inwestycja drogowa która realizowana będzie w Wielowsi. W dniu dzisiej­szym bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń wraz z zastępcą bur­mistrza Szymonem Łep­skim wizytowali place budowy by spraw­dzić postęp prac.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD