Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Specjalne infolinie dla cudoziemców

Wojewoda Kujawsko-​Pomorski uruchomił specjalne infolinie dla cudzoziem­ców w języku ukraiń­skim i rosyj­skim. Uruchomiony został także specjalny adres e-​mail dla osób, które chcą pomóc osobom przy­bywającym z Ukrainy.

Infolinia Urzędu do spraw Cudzoziem­ców: +48 47 721 75 75.

Pomoc dla obywateli Ukrainy: www​.gov​.pl/​w​e​b​/​u​d​s​c​/​u​k​r​a​i​n​a

Dodat­kowe infolinie uruchomione przez Wojewodę Kujawsko-​Pomorskiego.
Infolinie dla cudzoziemców/​język ukraiń­ski i rosyj­ski: +48 52 349 74 61 oraz +48 52 349 78 02.

Infolinie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:0022:00.

Infolinia/​język pol­ski: +48 52 587 27 71. Infolinia czynna 24h na dobę.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD