Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Spo­tkanie dla Obywateli Ukrainy/​Зустріч для громадян України

Szanowni Obywatele Ukrainy,
Dnia 9 maja 2022r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści (przy ul. Św. Jana 12) odbędzie się spo­tkanie infor­macyjne. Bar­dzo prosimy o przy­bycie wraz z wła­ścicielami posiadło­ści, u których w chwili obec­nej zamieszkujecie.

Шановні громадяни України!
9 травня 2022р. (понеділок) о 16.00 відбудеться інформаційна зустріч у Центрі культури і туризму в Пакості (вул. Св. Яна 12). Просимо вас прийти разом з власниками нерухомості, де ви зараз проживаєте.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD