Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Sprawdź na co idą Twoje pieniądze

Gmina Pakość uruchomiła plat­formę prezen­tującą budżet gminy w czytel­nej i przyjaznej for­mie. Miesz­kańcy w łatwy spo­sób mogą zapoznać się ze szczegółami wydat­kowania pieniędzy oraz obliczyć w jakim stop­niu płacone przez nich podatki wpływają na roz­wój gminy.

Docelowo zostanie rów­nież uruchomiony panel inwestycji prezen­tujący zrealizowane i planowane działania inwestycyjne na terenie miasta i gminy.

budzety jstklik­nij w baner

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD