Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Sprzedaż nie­ruchomo­ści

Ogłoszenie z dnia 26 września 2022 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych położonych w Pako­ści przy ul. Mikołaja, prze­znaczonych pod zabudowę garażową, oznaczonych jako dz. od nr 418/​1 do nr 418/​20, stanowiących własność Gminy Pakość
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.1.21.2022.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 28 paź­dzier­nika 2022 09:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 26 września 2022 r.

Ogłoszenie z dnia 29 sierp­nia 2022 r.

Zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych położonych w m. Wielowieś, gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 46/​1 i 46/​2, stanowiących własność Gminy Pakość
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: III publiczny prze­targ ustny ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.17.8.2022.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 30 września 2022 09:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 29 sierp­nia 2022 r.

Ogłoszenie z dnia 18 sierp­nia 2022r.

Zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej nr 7 położonej w budynku nr 71 w m. Kościelec, gm. Pakość, stanowiącej własność Gminy Pakość oraz dzier­żawę nie­ruchomo­ści grun­towej położonej w Pako­ści przy ul. Ino­wrocław­skiej, oznaczonej jako dz. nr 3/​144, stanowiącej własność Gminy Pakość
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II publiczny prze­targ ustny nieograniczony i I publiczny prze­targ ustny ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.7.2.2022.M.M.
war­tość: — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 21 września 2022 09:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 18 sierp­nia 2022r.

Ogłoszenie z dnia 12 maja 2022 r.

zamówienie na:
Sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w m. Gieb­nia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/​5, stanowiącej własność Gminy Pakość
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: V publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.6.1.2022.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 20 lipca 2022 09:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 12 maja 2022 r.

Ogłoszenie z dnia 21 kwiet­nia 2022 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej nr 7 położonej w budynku nr 71 w m. Kościelec, gm. Pakość, stanowiącej własność Gminy Pakość oraz sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych położonych w m. Wielowieś, gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 46/​1 i 46/​2, stanowiących własność Gminy Pakość
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony i II publiczny prze­targ ustny ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.7.2022.M.M.
war­tość: — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 24 maja 2022 09:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 21 kwiet­nia 2022 r.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD